Holistische kinderyoga

G E Z O N D H E I D S Y O G A

yoga kind

Wat is kinderyoga?

In kinderyoga staan plezier maken, bewegen, dingen ontdekken en ontspannen voorop. Elke les is opgebouwd uit een mix van o.a. concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes, spelenderwijs verpakt in een yoga avontuur of themales.

 

Yoga is niet-prestatiegericht, ieder kind doet mee naar eigen vermogen!

 

Van kinderen wordt tegenwoordig heel veel verwacht, ze worden blootgesteld aan heel veel prikkels (tv, computer,…) en zitten vaak en lang stil. Een les kinderyoga kent een afwisseling van dynamisch bewegen en rustmomenten waardoor kinderen het verschil leren waarnemen tussen spanning en ontspanning.

yoga kind

Hoe ziet en kinderyogales eruit?

Een les kinderyoga wordt ingekleed in een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Het kan gaan over thema`s uit de natuur, de dierenwereld, sprookjes, de ruimte,… Dit thema loopt als een rode draad doorheen de ganse les.

Een les begint steeds met een opwarming, gevolgd door yogahoudingen, concentratie-, adem-, zintuig- en ontspanningsspelletjes.

De les eindigt meestal met een ontspanningsmoment waarna de mogelijkheid wordt geboden om nog even na te praten en om alles wat we beleefd hebben te verwerken in een tekening of een andere creatieve activiteit.

Onze kinderyogadocente Miet werkt als een magneet op kinderen en als orthopedagoog heeft ze tevens heel wat ervaring met kinderen met bijzondere kwaliteiten. Ze behaalde haar certificaat Holistische Kinderyoga aan het Holistisch Opleiding & Kindercentrum Arterre.

kind yoga

Wat zijn de voordelen van kinderyoga?

Kinderyoga helpt kinderen meer bewust te worden van zichzelf, hun lichaam en hun emoties. Het bevordert lichaamsbesef, zelfvertrouwen en sociaal- emotionele vaardigheden en heeft een positief effect op souplesse, kracht en evenwicht in fysiek en mentaal opzicht.

 

Fysieke effecten:

  • verbeteren van de lichaamshouding en ademhaling
  • bevorderen van evenwicht en kracht
  • eigen grenzen leren kennen en die van anderen leren respecteren

 

Mentale effecten:

  • positief leren denken
  • ontwikkelen van zelfbewustzijn en lichaamsbesef
  • verbeteren van de aandacht en concentratie
  • leren ontspannen
  • ontdekken van eigen krachten
  • groeien van zelfvertrouwen: het kind is rustiger en meer in balans en ontwikkelt zo een positief zelfbeeld